Sprzedam jacht Dufour - 12092011

Oferta na sprzedaż jachtu typu Dufour 1300
Zarząd Akademickiego Klubu Morskiego oferuje do sprzedaży na warunkach przetargowych jacht „Tensor”
Jacht typu Dufour 1300 o parametrach technicznych jak niżej:
LOA - 7.28 m
LWL - 5.50 m
B (max.) - 2.64 m
T - 1.50 m
Wyporność - 1300 (kg)
Powierzchnia ożaglowania 35.00 (mq)
Zarząd Klubu oświadcza, że jest jedynym właścicielem ww. jachtu.
Cena wywoławcza 7 400,00 PLN.
Jednostka jest do obejrzenia na przystani AKM ul. Stogi 18 w Górkach Zachodnich.
Oferty wyłącznie pisemne prosimy składać u bosmana przystani w zamkniętych kopertach.
Otwarcie ofert w dniu 30 września 2011 na przystani klubowej o godz. 19.00.
Klub zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 
Comments